Komunikat Zarządu Krajowej SKOK

26 paź 2008 · Kategorie: SKOK 

Sejm RP podwyższył dzisiaj gwarancje bankowe dla depozytów do 50 tys. euro, uchwalając nowelizację ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym. W związku z tą ważną dla wielu obywateli Polski decyzją pragniemy zwrócić Państwa uwagę na fakt, co w pełnej treści depeszy Polskiej Agencji Prasowej odnotowującej dzisiejszą nowelizację ustawy znalazło swoje odzwierciedlenie w słowach Pani Katarzyny Zajdel-Kurowskiej, wiceminister finansów, która powiedziała, że „Depozyty w SKOK-ach są objęte inną formą ubezpieczenia, poprzez towarzystwo ubezpieczeniowe. To zupełnie inny system”.

Warto w tym miejscu dodać, że gwarancje depozytów w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, objęte są własnym – zgodnym z wymogami dyrektyw unijnych, systemem gwarancji depozytów, który od 14 października br. zapewnia ochronę wszystkich depozytów złożonych w SKOK-ach również do wysokości 50 tys. euro.

Komentarze

Zostaw komentarz
tablet z pozyczka Image Banner 750 x 100